Med humor och hälsa i bagaget

anita nybild webbAnita Andersen (tidigare Barker) kan skriva författare, förkunnare, själavårdare och producent på visitkortet. Men det är svårt att förstå att det är möjligt när man tar del av hennes livshistoria. Synskadan som drabbade henne redan som tonåring innebär att hon bara har två procents syn och endast kunnat ta del av litteratur som är inläst på band. Trots det har hon idag skrivit böcker med titlar som ”Det finns frihet”, ”Naturligt, Övernaturligt, ”Det finns hälsa och helande” och dessutom producerat tusentals kassetter och cd-skivor i över 30 år.

När man lyssnar till Anita kan man inte undgå att bli engagerad. Hennes sätt att berätta om övernaturliga basebollmatcher, bowlingrundor och hur hennes synfel placerat henne i knepiga situationer gör att den som lyssnar både skrattar och inkännande följer med i de dråpliga äventyren.

En annan sida man möter hos Anita är en mycket stark förkunnelse om hälsa och helande. Hennes eget liv har goda och väl dokumenterade exempel på hur Gud gripit in och gjort mirakel som ingen människa kunnat förklara med naturliga orsaker. I boken ”Guide till Helande” har Anita sammanställt livsberättelse efter livsberättelse om människor som upplevt övernaturliga ingripanden. Ett läkarteam har granskat den medicinska dokumentationen och kan bekräfta att i många av berättelserna saknas det naturliga mänskliga förklaringar till varför dessa människor blivit helade. Den bästa förklaringen har varit att Gud gjort ett under.

Något intressant som alla som möter Anita snabbt lägger märke till är att hon rör sig om hon ser. En synkonsulent anmärkte vid ett tillfälle att hon aldrig tidigare sett en synskadad med en seendes kroppsspråk. Som ung startade Anita Andersen som anställd i EKO-teamet, en av Sveriges första grupper med el-instrument i kyrkorna. Teamet var anställt av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) och hade kampanjer runt om i kyrkorna. Dessutom stod skolor, fängelser, varuhus och torg på dagsschemat.  

Hennes senaste bok med titeln ”Om en Gud som bryr sig” bjuder på vardagsdramatik på hög nivå från de mest skiftande livssituationer, men kan också sägas vara något av det som karaktäriserar Anitas förkunnelse och predikningar. En bergfast tro på en Gud som kan ge hopp och hjälp hur livet än ser ut.