”Jesus är bra för affärerna”

2016 v8 livsberättelse
En torsdag i september 1996 placerades bröderna Eurell på Globens tak med hjälp av en kreativ fotograf. Bilden på tvillingarna prydde sedan framsidan på Dagens Industri. Det var en rekyl på brödernas debattartikel ”Välståndet vilar faktiskt på tio Guds bud”. Inblick mötte upp med dem på Stureplan nästan 20 år senare för en uppföljning om hur påståendet har fungerat i praktiken sedan dess.

– Dagens Industris respons på vår debattartikel var att ”Jesus är bra för affärerna” och det är fortfarande lika rätt och lika aktuellt, konstaterar Per-Olof Eurell inledningsvis och Jan-Gunnar håller med när han drar sig till minnes publiceringen.
– Debattartikeln vi skrev var inte ett strategiskt agerande, mer en genuin handling.
Per-Olof Eurell, idag entreprenör och VD för Anecta, har på sig en avslappnad affärsklädsel medan tvillingbrodern Jan-Gunnar Eurell, CFO för Ålandsbanken, möter upp i en strikt mörkblå kostym med alla knappar knäppta när vi träffas på Stureplan vid den välkända svampen. Vi går in på ett café i närheten för att samtala över en kopp kaffe.
Tvillingarna växte upp ihop och kom att spendera mycket tid tillsammans genom utbildning på Sigtuna Läroverk. Därefter fortsatte de på Handelshögskolan innan de båda tog en MBA i USA.
– Jag tror att det finns något i att vara tvillingar där man sporrar varandra i en riktning, förklarar Jan-Gunnar.

Hade ni samma intressen tidigt?
– Absolut, säger Per-Olof i ett svar som kommer glatt, spontant och självklart.

Hur har då tävlingsinstinkten påverkat era vägval?
– Är det något du är bättre på än mig? säger Per-Olof igen och sneglar på brorsan som skrattar med och snabbt replikerar med glimten i ögat.
– Jag var mycket bättre som konstnär fick jag bekräftat vid något tillfälle. Dina bilder var stela och fyrkantiga, mina var mer dynamiska visst.
– Det konstnärliga är inte en så stark ådra hos någon av oss.
De ville bägge bli fotbollsproffs och båda testade på att musicera; blockflöjt, piano och valthorn är några instrument de provade och de drar sig till minnes en uppvisning i högstadiet, där de spelade fyrhändigt piano.

Talang för försäljning
Bröderna upptäckte att de hade en viss talang för försäljning då de sålde julgranar och lotter för fotbollsklubben Märsta IK. Valet blev därmed Handels och här kom deras fokus att förändras.
– Vi var i en sökprocess där vi undersökte mycket och rent intellektuellt landade i att Jesu existens var svår att förneka, berättar Per-Olof.
En Gideonitbibel samt boken ”Världens lyckligaste” var ögonöppnare till en kristen tro som förändrade allt. Därefter kom umgänget i Handels Kristna Grupp att resultera i både andedop och radikal lärjungaträning som öppnade upp för en helt ny dimension i tron.
Efter studier i USA fick Jan-Olof jobb på SEB. Per-Olof blev erbjuden arbete på Handelsbanken, men valde att tacka nej och istället flytta till Hallstahammar för att jobba inom industrin.

Jesus i näringslivet
Därefter har resan gått åt lite olika håll. Jan-Gunnars väg ledde honom till att bli CFO (Chief Financial officer) och Per-Olof grundade företag och blev VD, samt är en flitigt anlitad föreläsare i kristna sammanhang.
– Vittnesbördet har vi gemensamt, samt en tro som påverkar allt; tankar och agerande, både på jobbet och hemma, konstaterar Jan-Gunnar och menar att rubrikens innehåll ”Jesus i näringslivet” gäller alla överallt.
– Näringslivet består av människor, precis som de som jobbar i skolan eller på sjukhus. Alla bär på samma frågor och funderingar. Därför är det relevant att be och berätta om tron på alla arbetsplatser.
– Efter publiceringen fick vi mycket ifrågasättande, all media skrev inte positivt utan vinklade oss som mer fanatiska kristna direktörer, minns Per-Olof och hans bror fyller i:
– Det fanns en viss oro hos oss om att vi skulle driva troslinjen för hårt. Ifall det kunde leda till att vi förlorade den position vi hade.
De utvecklar resonemanget och båda anser att det är tendentiöst att man i det svenska samhället ifrågasätter kristen tro, men är öppen för andra trosuppfattningar som tvärtom kan uppfattas både berikande och intellektuella.

Med positiv och negativ respons, har ni ångrat debattartikeln?
– Absolut inte, tvärtom. Vi tror att vi har en kallelse till näringslivet. Den går att kombinera med att representera Jesus. Vi har fått positionerna av Gud att förvalta.

Tron i näringslivet
De uppfattar att tron har en funktion i näringslivet och menar att kristen tro är föredömlig när det gäller samtal runt etiska och moraliska frågor som dyker upp i affärsvärlden samt i den personliga dialogen.
– Min dotter dog i nionde månaden precis innan hon skulle födas. Det var en tragedi och en stor sorg. Där fick jag mycket sympati och fick presentera min tro som fast hållpunkt för många omkring mig, berättar Jan-Gunnar och fortsätter:
– Det kommer hela tiden möjligheter att berätta om tron i vardagen, de försöker jag ta till vara på.
– Det som Gud har tänkt är att vi ska lyssna till Guds röst och leva ut tron. Det gäller både vardagsliv och arbetsliv, konstaterar Jan-Gunnar. Per-Olof fyller i med sitt perspektiv:
– Det saknas en öppenhet kring kristen tro. För entreprenörer upplever jag att det är lättare, andra ägarstrukturer gör att färre är öppna med sin tro.
Han berättar om ett exempel där den högste chefen för en miljardkoncern ville träffa honom. Långt efter mötet kom det fram genom en gemensam bekant att han hade varit pingstvän. Per-Olof förvånades över att det inte hade tagits upp tidigare i mötet.
– Min reaktion kanske kommer för att tron för mig varit så enhälligt positiv. Den var och är intellektuellt gångbar och jag kände från början att jag kunde vara stolt över den.

35 år av goda rutiner
Goda rutiner innebär för båda en daglig personlig andakt. 35 år av samma rutin som grundlades redan på Handels. Bibelläsningsplanen ”Bibeln idag” läses på morgonen ihop med en kopp kaffe.
– Det första jag gör är att sätta på kaffet så jag kan dricka det när jag läser, konstaterar Per-Olof och en skrattande Jan-Gunnar utropar:
– Samma här!
– Sen har jag alltid gått i kyrkan på söndagar och valt att leva i församlingen, säger Per-Olof.
De menar även att kristen tro är föredömlig när det gäller samtal runt etiska och moraliska frågor som dyker upp i affärsvärlden.
Med två olika karriärval i bagaget är de eniga i Dagens industris rubricering som de än idag förknippas med.
– Absolut, det finns en stor plats för Jesus i näringslivet.

Missionsbefallning på allvar
Cheesecaken är uppäten och kaffet är nästintill upp drucket.
Jan-Gunnar lutar sig fram och lyfter samtidigt fram behovet av kristen gemenskap i näringslivet som positiv för samhörighet, för kompetensrådgivning och som stöd för andra troende.
– Ibland fokuserar vi för mycket på att vara kristen i kyrkan, att vara aktivt kristen i vardagen är inte lika högt prioriterat, responderar Per-Olof och avslutar:
– Alla har en kallelse att ta missionsbefallningen på allvar. Vår viktigaste kallelse är att överföra tron till andra människor. Att autentiskt gestalta Guds rike oavsett om det är i familjen, på jobbet eller i kyrkan.

Michaela Agnarsson. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för "dessa mina minsta" förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.