DNA-molekylerna vittnar om Guds existens

2012 v.19 - kristet reporta
DNA-molekylernas komplicerade uppbyggnad talar för att Gud finns, menar professor Lennart Möller.

– Tron på Jesus är väldigt central för mig. Det är han som är centrum för min kristna tro, menar han.
Han är lika helhjärtad när han som professor på Karolinska institutet djupdyker i människans DNA för att förebygga sjukdomar, som när han som upptäcktsresande dyker i Röda havet för att söka resterna av den armé som gick under vid israelernas flykt från Egypten.
Nu i helgen står Jesusmanifestationen i centrum för den energiske vetenskapsmannen, som på sin fritid är ordförande i den årliga manifestationen. Liksom alla övriga i ledningen arbetar han ideellt, i det som på några år blivit den i särklass största årliga sammankomsten för Sverige kristna.
Lennart Möller inledde sin forskarkarriär redan i högstadiet. Som 16-åring i samband med sin sommarvistelse hos morföräldrarna gav han sig ut på Idefjorden på gränsen mellan Norge och Sverige för att göra mätningar på olika vattendjup och kartlägga eventuella miljöskador.
Resultatet blev att det stora sågverket i norska Halden fick lägga om sina utsläppsrutiner och att Lennart Möller vann pris för sina upptäckter av organisationen Unga forskare.
Priset, en penningsumma och en studie- och forskarresa till det kända Weizman-institutet i Israel, stimulerade forskarintresset ytterligare och när han sedan gick gymnasiet ägnades kvällarna åt att hjälpa en professor på Karolinska institutet med hans forskning.

Professor i miljömedicin
Att Lennart Möller därefter själv skulle studera vid Karolinska institutet blev ganska självklart och1988 var doktorsavhandlingen klar.
I dag är han professor i miljömedicin och forskningsledare i den forskargrupp som arbetar med analytisk toxikologi vid Karolinska Institutet, Novum.
Gruppen har i samarbete med andra framstående forskare i världen utvecklat analysmetoder för att upptäcka och mäta skadlig inverkan på cellernas arvsmassa, DNA. I ett femårigt projekt, där 28 laboratorier världen runt deltog, har analysmetoderna förfinats.
Forskargruppens uppdrag har varit att undersöka hur partiklar i luften påverkar människors hälsa, men också att studera en nyupptäckt substans i stadsluften i Tokyo eller forska kring olika ämnen i maten.
Målet är att kunna föreslå förebyggande åtgärder så att man minskar hälsoriskerna. Lennart Möller är också involverad i flera utvecklingsprojekt för att ta fram nya läkemedel.

Deckarjobb
Uppgiften att spåra hälsorisker i miljön är enligt Lennart Möller ett riktigt detektivarbete. Han ger ett exempel på hur viktiga upptäckter kan göras av det som ser ut som rena tillfälligheter:
– I ett projekt hade vi genomfört en rad tester som syftade till att nå fram till ett resultat som ifrågasattes av våra amerikanska kollegor. Vi fick heller inte undersökningarna att fungera, förrän vi efter otaliga försök var beredda att ge upp och en av medarbetarna rengjorde instrumentet som testet genomfördes i med ett starkt rengöringsmedel. När vi sedan gjorde samma test, fick vi precis de resultat som vi letade efter, säger Lennart Möller.
Att ifrågasätta konventioner och förutfattade meningar – att tänka utanför boxen – är en viktig egenskap hos en forskare, menar Lennart Möller.
– Egentligen är det samma princip när man letar efter hälsorisker som påverkar vårt DNA eller om man söker efter spår efter historiska händelser som ifrågasätts av olika skäl. Det handlar om att våga följa de fakta och den logik som blottläggs, trots att de ifrågasätts är en viktig nyckel, resonerar professorn.

Var kommer Jesus in i det här?
– Min tro är väldigt enkel. När jag som forskare ser hur komplext verkligheten är uppbyggd – om en människas DNA läggs på en rad skulle det nå till månen och tillbaka – blir tron på Gud väldigt självklar. Denna komplicerade struktur talar för att Gud finns bakom detta.
– Tron på Jesus är väldigt central för mig. Det är han som är centrum för min kristna tro, fortsätter han och hänvisar till Bibelns beskrivning av Jesus som både lammet och som lejonet.
– Det är någonstans i det spänningsfältet som vi lever vårt kristna liv, säger Lennart Möller som ofta är utomlands och föreläser och även är lekmannapredikant.
– När jag träffar ungdomar som vill veta mer om Bibeln och vill ha skäl för sin tro försvinner tiden fort, säger han.
Lennart Möller trivs i den Jesuscentrerade och allkristna miljö som Jesusmanifestationen är ett uttryck för. Han är själv vice ordförande för EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, men betonar vikten av att samfundsstrukturer inte får skymma Jesus Kristus.
– Strukturer är viktiga, men får inte komma i vägen för det viktigaste, menar han.

Hur kom det sig att du började intressera dig för israelernas uttåg i Egypten?
– Det var mest av en tillfällighet, när jag upptäckte att den traditionella beskrivningen av de historiska händelserna inte stämde. När jag då började gräva ordentligt i denna frågeställning, fann jag uppseendeväckande stöd för att uttåget och ökenvandringen skett på helt andra platser än vad traditionen anger, säger Lennart Möller och utmanar återigen förutfattade meningar – både hos troende och hos ateister.


Text & Foto: Ruben Agnarsson. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för "dessa mina minsta" förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.